Zurück

Muzeum Dzieci w MOCAKU.

Muzeum Dzieci w MOCAKU.

Muzeum Dzieci w MOCAKU
Zapraszamy wszystkich najmłodszych do uczestnictwa w projekcie – Muzeum Dzieci, mającym na celu rozwijanie zdolności do bycia aktywnym uczestnikiem świata sztuki, dzięki kontaktowi z dziełami sztukami oraz rozwijaniu w najmłodszych potrzeby tworzenia i świadomości istnienia różnych technik artystycznych. Projekt zakłada również kontakt z przedstawicielami świata sztuki.

Projekt podzielony jest na kilka części, które wzajemnie się przenikają tworząc spójną całość:

1. Zaznajamiania dzieci z dziełami sztuki jak również z historią ich powstania. Informowanie o budowie poszczególnych dzieł oraz sposobach opieki nad nimi, w tym celu organizowane są spotkania z konsertwator sztuki współczesnej.

2. Umożliwienie dzieciom kontaktu z artystami.

3. Warsztaty i spotkania z artystami, w trakcie których dzieci mogą tworzyć swoje własne prace.

4. Działania pozwalające dzieciom na wcielenie się w aktywnych uczestników świata sztuki: kuratorów, kolekcjonerów, krytyków sztuki.

5. Przekazywanie dzieciom informacji, jak funkcjonują instytucje sztuki.

W ramach projektu udało się zorganizować cykl warsztatów z konserwatorem oraz zajęcia dotyczące kolekcjonowania, podczas których dzieci zamieniały się w młodych kolekcjonerów i podczas aukcji nabywały własnoręcznie zrobione dzieła, płacąc za nie specjalnie stworzoną w tym celu walutą – mocakami.

Jak dotąd udało się zrealizować szereg warsztatów z udziałem artystów oraz pracowników Muzeum. W przyszłości planowane są spotkania dzieci z dyrekcją Muzeum, rzecznikiem prasowym oraz działem promocji, krytykami, kuratorami i kolekcjonerami.

Zachęcamy do brania udziału w projekcie, co przyczyni się do rozwijania wśród Dzieci różnych aspektów na wielu płaszczyznach działania.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Muzeum tel. +48 12 263 40 03, e-mail: office@mocak.pl 

https://www.mocak.pl/muzeum-dzieci 

 

 

Spielen Spielen