Zurück

Sądecki Park Etnograficzny

Sądecki Park Etnograficzny

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce. Prezentuje architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych - Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni ok. 21 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków, m.in. zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół ewangelicki. W jednym z sektorów odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle Cyganów Karpackich. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej Sądecczyzny, a wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne: "Izba weselna" i "Maziarstwo łemkowskie". Tradycyjny charakter ma otoczenie zagród wraz z zakomponowaniem zieleni. W skansenie odbywają się prezentacje dawnych wiejskich rzemiosł i rękodzieła ludowego, kuchni regionalnej, zaś latem liczne, plenerowe imprezy folklorystyczne i edukacyjne.

Spielen Spielen