Back

Stanisław Lem Garden of Experiences, Cracow

Stanisław Lem Garden of Experiences, Cracow

Ogród Doświadczeń
Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie to doskonała okazja do nauki przez zabawę. Dzięki interaktywnej ekspozycji dzieci, a także dorośli, mogą z łatwością poznać wiele praw fizyki. Na terenie ogrodu znajduje się około 60 urządzeń. Każdego z nich warto dotykać, by różnymi zmysłami doświadczać zjawisk fizycznych.

A visit to Stanisław Lem Garden of Experiences in Cracow is an excellent opportunity to learn through play. With our interactive exhibition, children and adults can easily explore the many laws of physics. The Garden has approximately 60 devices on exhibit. Each of them is worth touching to experience physical phenomena using different senses. For example, you can create a whirlpool, send and receive an e-mail using an acoustic telegraph, read the time on the sundial, look in a distorting mirror or inside a giant kaleidoscope, experience optical illusions and find out the origin of these phenomena. A visit to the Garden of Experiences can also deepen your knowledge of geology (in Geo-Garden). The Garden of Experiences organises workshops, shows and sky watch, usually during various other events, such as Night of Museums, Scientists’ Night or Stanisław Lem Day. A visit to the Garden is an excellent idea to spend an active afternoon with the whole family. The undisputed advantage of visiting the Garden is seeing all the exhibits in an open air and among greenery.


Stanisław Lem Garden of Experiences is a branch of the
Municipal Engineering Museum in Cracow. Stanisław Lem Garden of Experiences
Aleja Pokoju 68, 31-580 Cracow, www.ogroddoswiadczen.pl

Play Play