Atrás

Zgłoś swojego smoka!

Zgłoś swojego smoka!

Smok z papieru podczas parady
Nadchodzi 20. Wielka Parada Smoków, w tym roku pod hasłem „Smoki 75-lecia Teatru Groteska”. Choć wydarzenie odbędzie się dopiero 30 i 31 maja 2020, można już zgłaszać swoje smoki do udzału w pochodzie.

Inspiracją może być Teatr Groteska, który w tym roku świętuje 75. urodziny, ale wizerunki smoków mogą również nawiązywać do rozmaitych nurtów sztuki polskiej i światowej czy konkretnych artystów. Wszystkie smoki, zaprojektowane i własnoręcznie wykonane przez uczestników Wielkiej Parady Smoków, stają w szranki o tytuł najpiękniejszego i najbardziej pomysłowego. Zadaniem uczestnika konkursu jest zbudowanie mobilnej figury smoka, na podstawie projektu przygotowanego przez uczestnika konkursu, który to projekt zostanie wysłany do Teatru Groteska do dnia 30 kwietnia 2020r. za pomocą poczty tradycyjnej lub mailem.

By zgłosić swojego smoka do udziału w konkursie, należy do 31 marca przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: j.hofer@groteska.pl. A do 30 kwietnia wysłać na adres Teatr Groteska ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków z dopiskiem „Parada Smoków 2020” projekt figury smoka zawierający rysunek, opis używanych materiałów, wymiary figury oraz imię i krótką opowieść o smoku (projekt w postaci rysunku poglądowego przygotowanego przez dzieci, opowieść o smoku maks. pół strony formatu A4 zawierająca informacje o inspiracji).

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 40 smoków. O możliwości wzięcia udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a uczestnikami mogą być placówki (publiczne i niepubliczne) o charakterze kulturalno-oświatowym i oświatowym z terenu całego kraju (szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły integracyjne, szkoły specjalne, przedszkola, świetlice osiedlowe, domy kultury i kluby kultury.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Teatru Groteska w zakładce WYDARZENIA - PARADA SMOKÓW.

Reproducir Reproducir