Retour

Historia w drewnie zaklęta...

Historia w drewnie zaklęta...

Historia w drewnie zaklęta...
Nowy Sącz – Librantowa (8 km) – Mogilno (14 km) – Ptaszkowa (24 km) – Królowa Górna (28 km) – Bogusza (31 km) – Kamionka Wielka (39 km)– Jamnica (46 km) – Nowy Sącz (53 km)

Obiekty na trasie

Echelle de difficulté: Pour faux débutants
Type d'itinéraire: piste cyclable
Longueur du sentier touristique: 53
Nowy Sącz Région touristique: Beskid Sądecki i Niski
Subrégion touristique: Beskidzki