Indietro

Skansen Wsi Pogórzańskiej, Szymbark

Skansen Wsi Pogórzańskiej, Szymbark

Skansen Wsi Pogórzańskiej, Szymbark
W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku poznać możemy kulturę Pogórzan gorlickich - jednej z grup związanych z Pogórzem Karpackim, zamieszkującej niegdyś okolice Gorlic.

Wśród zgromadzonych na terenie skansenu obiektów znajdują się chałupy biednych i bogatych chłopów, odpowiednio urządzone, z typowymi elementami wystroju wnętrza, takimi jak np. bożonarodzeniowe pająki. Oprócz chałup i zabudowań gospodarskich w skansenie są też kuźnia, olejarnia, wiatraki do mienia zboża czy piec do wypalania naczyń. Możemy dowiedzieć się, jak na Pogórzu, i nie tylko, wyglądała produkcja oleju czy praca kowala. W skansenie organizowane są zajęcia, zarówno dla grup zorganizowanych, jak i rodzin z dziećmi. Ciekawostką jest otwarta w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej ekspozycja figur woskowych naturalnej wielkości pod nazwą „Sztab Operacji Gorlickiej – 1915”. Możemy obserwować naradę wysokich oficerów przed Bitwą Gorlicką w kwietniu 1915 roku, znaleźć się w wojskowym szpitalu polowym i zobaczyć konwojowanych przez żołnierza armii austro-węgierskiej jeńców rosyjskich.
Obok skansenu znajduje się XVI-wieczny kasztel, również udostępniony do zwiedzania, oraz drewniany zabytkowy dworek, w którym mieści się restauracja.

Skansen Wsi Pogórzańskiej
+48 18 3511018
http://www.muzeum.gorlice.pl/oddzialy-muzeum/skansen-wsi-pogorzanskiej

Gioca Gioca