Indietro

Spotkania Salonu pod Featonem - Muzeomania

Spotkania Salonu pod Featonem - Muzeomania

Sale I pietra, skrzydło zachodnie Pałacu Krzysztofory

Dla wszystkich seniorów pełnych twórczej pasji, pragnących pogłębić wiedzę na temat historii i kultury Krakowa, Muzeum Krakowa proponuje cykle wykładów w ramach programu Muzeomanii.

W ramach spotkań Salonu pod Faetonem zastanowimy się, gdzie umiejscowione jest „serce” Krakowa utrzymujące przy życiu miejski organizm. Sięgniemy „w głąb” zaglądając pod powierzchnię ulic, placów, budynków, gdzie skrywane są plątaniny kanałów, rur, przewodów i instalacji. Przebadamy swoisty „układ krwionośny miasta” dociekając, jakie mechanizmy na przestrzeni dziejów determinowały jego sprawne funkcjonowanie. Porozmawiamy też o tym, jaki udział w tym procesie miały takie instytucje jak Wodociągi Krakowskie, elektrownie czy Gazownia Miejska. Przyjrzymy się mechanizmowi działania komunikacji miejskiej, sygnalizacji świetlnej czy sieci telekomunikacyjnej. Porozmawiamy również o mechanizmach, które determinują procesy administrowania i zarządzania miastem w tych urzędach i instytucjach, które są za nie odpowiedzialne. Jednym słowem odpowiemy na pytanie, jak działa miasto.

 

Wykłady naukowe w oparciu o muzealne kolekcje odbywają się w niedziele o godz. 16.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus).

 

17 listopada

Transport publiczny w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku 

Trudno sobie wyobrazić racjonalny rozwój miasta bez komunikacji publicznej, a mimo to rzadko jest ona kojarzona jako element inżynierii miejskiej. Zwykle zaliczane są do niej budynki i urządzenia podnoszące standard życia, kulturę, zapewniające rozrywkę, poprawiające dostęp do osiągnięć techniki. Z transportem publicznym mamy do czynienia niemal codziennie. Korzystamy z niego dojeżdżając do pracy, na zakupy, na spotkania... Dla większości postrzegany jest jako niezbędny środek przemieszczania się, dla innych tworzy element miasta czy aglomeracji świadczący o jego wielkości i stopniu rozwoju. To dzięki komunikacji publicznej mogły powstać duże dzielnice znacznie oddalone od centrum, zakłady zbudowane na obrzeżach miasta zatrudniające tysiące pracowników. Pojazdy komunikacji, zwłaszcza tramwaje, posiadające dużą zdolność przewozową oraz prędkość komunikacyjną mają niebagatelną zaletę – nie potrzebują miejsc parkingowych, a więc terenu tak w centrum miasta deficytowego. W czasie wykładu poznamy historię komunikacji publicznej Krakowa, która od XIX wieku aż po dziś dzień stanowi nieustannie rozwijającą się i chyba najszybciej zmieniającą się gałąź inżynierii miejskiej.

Jacek Kołodziej

 

15 grudnia

Od domowego ogniska do elektrociepłowni, czyli o energii cieplnej w dawnym Krakowie

Umiejętność rozpalania ognia jest tak stara jak gatunek ludzki – najwcześniejsze ślady wykorzystania energii cieplnej w granicach współczesnego Krakowa pochodzą z czasów człowieka pierwotnego. Odpowiednia temperatura jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o komforcie naszych domów. Zapewnienie ogrzewania wiąże się jednak z kolejnymi problemami – od zagrożenia pożarowego do zanieczyszczenia środowiska. Na spotkaniu zastanowimy się, jak ogrzewali się krakowianie poszczególnych epok i jak radzili sobie z rodzącymi się wyzwaniami. 

Kamil Stasiak

 

12 stycznia

Produkcja w mieście rzemieślników. Od lokacji miasta do końca XVIII wieku 

Kraków – miasto rzemieślników – działało jak dobrze naoliwiony mechanizm. Produkcja przebiegała sprawnie dzięki dobrej organizacji. Zasady pracy, którym podlegali rzemieślnicy, zawarte były w cechowych statutach. Obejmowały one metody kształcenia uczniów i czeladników, zasady pozyskiwania i stosowania materiałów dobrej jakości, a także wykonywania poszczególnych wyrobów. Chodząc ulicami Krakowa mijamy, często nieświadomie, miejsca przed wiekami związane z rzemiosłem. Gdzie znajdowały się blechy, folusze, topnie czy postrzygalnie? W jaki sposób ułatwiały pracę krakowskim rzemieślnikom? Gdzie była kolonia tkaczy, gdzie swoje warsztaty mieli garncarze, a gdzie garbowano skóry? Zastanowimy się, dlaczego młyny służyły nie tylko młynarzom, ale również tkaczom, nożownikom i garbarzom, a także odsłonimy tajniki dobrej organizacji pracy w dawnym warsztacie rzemieślniczym.

dr Katarzyna Moskal

 

9 lutego

Bezpieczeństwo Krakowa na przełomie XVIII i XIX wieku

Burzliwe czasy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795), insurekcja kościuszkowska (1794), ostateczny rozbiór i unicestwienie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1795), a następnie utworzenie Wolnego Miasta Krakowa (1815) powodowały narażanie mieszkańców na różnego rodzaju niebezpieczeństwa niesione zarówno przez najeźdźców, jak i wojska polskie walczące najpierw w obronie państwowości, a później o jej odzyskanie. W trakcie spotkania dowiemy się, jak władze miasta radziły sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Krakowa w tym trudnym, ale ważnym okresie naszej historii. Jakie formacje chroniły dawną stolicę królów polskich, przez kogo były powoływane i jaki miały stosunek do nadchodzących zawirowań politycznych. 

dr Walery Bubień

 

Gioca Gioca