Späť

Národné múzeum, Krakov

Národné múzeum, Krakov

Muzeum Narodowe, Kraków
Muzeum Narodowe w Krakowie posiada dziesięć oddziałów, w których prezentowane są najwybitniejsze przykłady sztuki polskiej od XVII do XX wieku, malarstwo i rzeźba zachodnioeuropejska, rzemiosło artystyczne, bogaty zbiór monet, medali i banknotów polskich, a także szereg pamiątek historycznych. Zajrzeć można też do domów rodzinnych Jana Matejki i Józefa Mehoffera.

Národné múzeum v Krakove má 10 oddelení, v ktorých sú vystavované najvýznamnejšie príklady poľského umenia od 17. do 20. storočia, západoeurópske maliarstvo a sochárstvo, bohaté zbierky mincí, medailí a poľských platidiel, a tiež rad historických predmetov. Nahliadnuť možno aj do rodinných domov Jana Matejku a Jozefa Mehoffera. S náročnou tematikou múzea sa deti bez problémov oboznámia počas edukačných stretnutí, ktoré sú určené špeciálne pre ne. Workshopy sa organizujú v rámci sprievodných akcií stálych expozícií a výstav. Deti spoznávajú umelecké techniky, prácu umelcov a samé berú štetce do rúk. Tajomstvá galérie objavujú prostredníctvom hier, účasťou na krátkych divadelných formách, pre ktoré sú inšpiráciou muzeálne exponáty.  Tí najmenší takto nielen získavajú nové vedomosti, ale rozvíjajú predovšetkým svoju predstavivosť, fantáziu, kreativitu a vnímanie. Ponuka edukačných aktivít múzea je veľmi široká. Jednotlivé aktivity sú určené pre deti v rôznom veku (od 0 do 13 rokov). Okrem toho rodičia, ktorí chcú sami deťom ukázať vybrané oddelenia múzea, môžu získať v pokladni takzvaný cestovateľský balík – sprievodcu s úlohami, ktoré musia deti s ich pomocou splniť počas spoločnej prehliadky. 

Muzeum Narodowe – Gmach Główny,
al. 3 Maja 1, Kraków, +48 12 2955500, www.mnk.pl

Prehrať Prehrať