Späť

Záhrada zážitkov Stanisława Lema, Kraków

Záhrada zážitkov Stanisława Lema, Kraków

Ogród Doświadczeń
Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie to doskonała okazja do nauki przez zabawę. Dzięki interaktywnej ekspozycji dzieci, a także dorośli, mogą z łatwością poznać wiele praw fizyki. Na terenie ogrodu znajduje się około 60 urządzeń. Każdego z nich warto dotykać, by różnymi zmysłami doświadczać zjawisk fizycznych.

Návšteva v Záhrade zážitkov Stanisława Lema v Krakove je skvelou príležitosťou na učenie sa hrou. Vďaka interaktívnej expozícii môžu deti, ale aj dospelí, spoznávať v praxi mnohé fyzikálne zákony. V areáli sa nachádza približne 60 exponátov. Každého z nich sa treba dotknúť a zmyslami tak zažiť fyzikálne javy. V rámci jednotlivých inštalácií možno napríklad vyvolať vodný vír, odoslať a prijať správu akustickým telegrafom, zistiť koľko je hodín na slnečných hodinách, vidieť sa v krivom zrkadle alebo vo vnútri gigantického kaleidoskopu, zažiť optické deformácie a dozvedieť sa, ako tieto javy vznikajú. Návšteva v Záhrade zážitkov prehlbuje napríklad aj poznatky z geológie (v Geozáhrade). V Záhrade zážitkov sa organizujú aj workshopy, ukážky, pozorovanie oblohy, zvyčajne počas takých podujatí ako napr. Noc múzeí, Noc výskumníkov, Deň Stanisława Lema. Návšteva Záhrady zážitkov je skvelý nápad na aktívne strávené popoludnie s celou rodinou. Veľkou výhodou záhrady je skutočnosť, že všetky zariadenia sú inštalované vonku a obklopené zeleňou.

Záhrada zážitkov Stanisława Lema je pobočkou Múzea mestského inžinierstva v Krakove. Záhrady zážitkov Stanisława Lema Aleja Pokoju 68, 31-580 Kraków, www.ogroddoswiadczen.pl

Prehrať Prehrať