Späť

Múzeum - Oravský etnografický park Zubrzyca Górna

Múzeum - Oravský etnografický park Zubrzyca Górna

dwór Moniaków w Zubrzycy Górnej
U stóp Babiej Góry, na malowniczym terenie położony jest skansen prezentujący różnorodne przykłady budownictwa mieszkańców dawnej Orawy.

Na úpätí vrchu Babia Góra, v malebnom prostredí, sa nachádza skanzen s rôznymi príkladmi staviteľstva starobylej Oravy. Tento región, aj keď nie príliš veľký a nie príliš známy, istotne zaujme svojou krajinným charakterom a kultúrou, a v neposlednom rade aj tradičným staviteľstvom. Život obyvateľov spoznávame prostredníctvom návštev tradičných vidieckych domov, ktorých tvar a vybavenie odzrkadľuje zámožnosť jeho hospodárov, hospodárke objekty (píla, foľuš, kováčska dielňa, olejáreň), dve krčmy a najcennejší múzejný skvost – šľachtický statok. V jednej z chalúp môžeme vidieť, ako vyzerala tradičná oravská svadba. Na území s bohatými pastierskymi tradíciami nemôžu chýbať salaše s pastierskym vybavením a odevom. V Oravskom etnografickom parku sa organizujú rôzne podujatia, napríklad Święto Borówki (sviatok brusníc) ako pripomenutie ovocia, ktorého je v okolitých lesoch plno. Počas sviatku skanzen ožíva, remeselníci ukazujú, ako sa pracovalo v minulosti, počuť tradičnú hudbu a spev, možno ochutnať regionálne dobroty. Množstvo atrakcií čaká každoročne aj na deti. Návšteva v Oravskom etnografickom parku je skvelým nápadom na výlet najmä pre obyvateľov regiónu, ktorý chcú deťom ukázať, ako vyzeral život ich predkov a vštepiť im záujem o miestnu históriu.

Oravský etnografický park, Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna, +48 18 2852709 kl. 23, www.orawa.eu

 

Prehrať Prehrať