Späť

Dolina Mnikowska

Dolina Mnikowska (Krakovsko-čestochovská vysočina)

Dolina Mnikowska (Krakovsko-čestochovská vysočina)
Mników Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Turistický subregión: Krakowski
Služby príroda: Miesto na prenocovanie, Informačné tabule
Druh prírodných atrakcií: Iné, Lesné komplexy, Horolezecký región, Skaly
Záverečný úsek Doliny Sanki vyrezanej vo vápencoch vyskytujúcich sa na území Tenczyńského garbu.
Chránená rezervácia; má charakter priesmyku; je úzka a jej strmé úbočia predstavujú skalkové formy vytvorené v podobe budzogáňa, bášt, veží. Občas vytvárajú celistvé skupiny; vyskytujú sa v nich jaskyne. Vymedzujú sa tu 2 typy krajiny: prírodný a kultúrny, ktoré sa rozvinuli pod vplyvom stáročiami vykonávaného poľnohospodárstva.
Prehrať Prehrať