Späť

Dolina Prądnika

Dolina Prądnika (Ojcowský národný park)

Dolina Prądnika (Ojcowský národný park)
Ojców Región turística : Jura Krakowsko- Częstochowska
Turistický subregión: Krakowski
Rodzaj atrakcji przyrodniczych: Inne
Údolie bohaté na prírodné, kultúrne, krajinné a geomorfologické formy. Jeho prevažujúca časť patrí do Ojcowského národného parku.
Intenzívnejšia bočná erózia mala vplyv na to, že v nej vznikli skalné terasy viditeľné v úbočiach. Sú reprezentované skalnými bránami, ihlicami a inými podobnými skalnými formami vytvorenými z vápenca. Početné sú aj formy, ktoré vznikli následkom pôsobenia krasových procesov – jaskyne.
Prehrať Prehrať