Späť

Dolina Sąspowska

Dolina Sąspowska (Ojcowski Park Narodowy)

Dolina Sąspowska (Ojcowski Park Narodowy)
Sąspów Turistický subregión: Krakowski
Rodzaj atrakcji przyrodniczych: Inne
Svojou veľkosťou druhá chránená dolina nachádzajúca sa na území Ojcowského národného parku.
Jej hornú časť pokrývajú vidiecke zástavby; dolná je silne zalesnená. Dnom tečie rieka s čistotou vody prvej triedy. V záverečnom fragmente sa nachádza vodopád s takmer 6 m výškou. Úbočia sú posiate vápencovými skalnatými útvarmi a malými jaskyňami. V jednom z takýchto prístreškov boli nájdené najstaršie stopy existencie človeka v Ojcowe.
Prehrať Prehrať