Späť

Jaskinia Nietoperzowa

Jaskyňa Nietoperzowa (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie, Dolina Będkowska)

Jaskyňa Nietoperzowa (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie, Dolina Będkowska)
Jerzmanowice Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Turistický subregión: Krakowski
tel. +48 123895395
tel. +48 605467892
http://www.nietoperzowa.ojcow.pl
Jerzmanowice 88, 32-048
Druh prírodných atrakcií: Jaskyňa
Poznámky: Na uwagę zasługuje wodospad naciekowy w początkowej części jaskini oraz liczne kotły wirowe na stropie w głębszych jej częściach. 300-metrową jaskinię, własność prywatną, zwiedza się z przewodnikiem dyżurującym przy jej wejściu.
Nachádza sa v začiatočnej časti Doliny Będkowskej; patrí k väčším jurským jaskyniam – dĺžka jej chodieb predstavuje 306 metrov. Jej názov pochádza od početnej kolónie netopierov zlietavajúcich sa do nej v XIX. storočí.
Bola objavená v roku 1848. Počas ťažby nánosov bolo z nej vyťažených približne 4000 klov jaskynného medveďa; boli tu nájdené aj stopy po pobyte človeka. Postupne sa v nej nahromadili početné množstvá guána využívaného ako hnojivo. V súčasnosti je považovaná za pamätník neživej prírody.
Prehrať Prehrať