Späť

Łomnica-Zdrój

Łomnica-Zdrój

Łomnica-Zdrój
Łomnica-Zdrój Turistický subregión: Beskidzki
Rodzaj obiektu "Zdrowie i uroda": Uzdrowisko
Leczone choroby: układu krążenia
Zasoby uzdrowiskowe: Wody lecznicze
Łomnické minerálne vody to sú kyselky vyskytujúce sa vo flyšových výtvoroch v regióne šikmých zón uľahčujúcich infiltráciu dažďových vôd a privádzajúcich voľný oxid uhličitý. Rozvoj Łomnice ako kúpeľov sa začal v roku 1910. Vtedy boli po prvýkrát využité. Najviac sa ich nachádza v hornej časti obce. Obsahujú veľké množstvo oxidu uhličitého. Využívané sú na liečenie chorôb obehového systému.
Prehrať Prehrať