Späť

Teatr Łaźnia Nowa Kraków

Divadlo Łaźnia Nowa Krakov

Divadlo Łaźnia Nowa Krakov
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków Turistický subregión: Krakowski
tel. +48 126802341
http://www.laznianowa.pl
Druh zábavných atrakcií: Divadlá
Zľavy: Deti, Skupiny, Rodiny, Seniori, Študenti
Łaźnia Nowa je najmladšie krakovské divadlo, ktoré svoju činnosť zahájilo v roku 2005.
Sídlom divadla sú bývalé dielne Elektrotechnickej strednej školy na sídlisku Szkolne v Nowej Huti, upravené pre potreby inštitúcie. Łaźnia Nowa stavia na výmenu skúseností, v rámci spolupráce s inými európskymi divadlami realizuje vlastné projekty a je tiež aktívne zapojené do aktivizácie miestnej komunity.
Prehrať Prehrať