Späť

Wąwóz Bolechowicki

Úvoz Bolechowicki (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie, Dolina Bolechowicka)

Úvoz Bolechowicki (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie, Dolina Bolechowicka)
Bolechowice Turistický subregión: Krakowski
tel. +48 126198120
fax. +48 126198122
tel. +48 126198121
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl http://krakow.rdos.gov.pl/
Plac Na Stawach 3, Kraków
Druh prírodných atrakcií: Prírodná rezervácia
Prírodná rezervácia vznikla na hranici Olkuskej vysočiny a Krzeszowického rovu. Je úplne zalesnená, s trochu lahodnejších charakterom v začiatočnej časti, kde sa na dvojitom skalnom prahu vytvoril malý vodopád.
Bolechowická dolina, ktorá ma približne 1,5 km, to je malý prírodný zázrak. Úzka tiesňava so skalnými stenami sa tiahne medzi Karniowicami a Bolechowiciami v podkrakovských dolinkách a ako magnet priťahuje amatérov skalného lezenia. V r. 1968 tu bola vytvorená prírodná rezervácia, avšak táto forma športu bola povolená pod podmienkou využívania jedine pripevnených skôb. Rezervácia, ktorá obdržala názov Bolechowická úžľabina, chráni okolie charakteristického priesmyku, čiže obrovskej brány strážiacej vstup do doliny, spolu s malebnými neďalekými vápencovými skalami s jaskyňami, ako aj lesné skupiny a xerotermné porasty. Chránená je tu aj oblasť s ojcowskou brezou, zaujímavé krasové pramene a dva malé vodopády. Najväčší dojem robí samotná brána – jej pravá strana, Pilier Abazyho, dosahuje 30 m výšku, ľavá – pilier Kajúcnikov, ešte viac – 35 m. Na Bolechowickej bráne trénovali významní poľskí alpinisti a himalájisti. Po ich stopách idú dnes ďalší.
Prehrať Prehrať