Späť

Wodospad Dolina Bolechowicka

Vodopád Bolechovická dolina (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie)

Vodopád Bolechovická dolina (Prírodná rezervácia Dolinki Krakowskie)
Bolechowice Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Turistický subregión: Krakowski
Druh prírodných atrakcií: Iné, Lesné komplexy, Rieka, Skaly
Nachádzajúci sa v strednej časti Bolechowickej doliny. Charakterizuje sa dvojstupňovým prahom vytvoreným z vápencov.
Každý z nich má takmer dvojmetrovú výšku. Rieka po nich pretekajúca rázne padá smerom nadol, čím na dne vytvára úložiská, ktoré podliehajú ďalšiemu prehĺbeniu. Sú to tzv. evorzie vznikajúce následkom vírivého pohybu vody, občas podporovaného nesenými skalnými úlomkami.
Prehrať Prehrať