Späť

Zabudowa Stary Sącz

Zachovaná drevená zástavba v Starom Sączy

Zachovaná drevená zástavba v Starom Sączy
33-340 Stary Sącz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
Turistický subregión: Beskidzki
tel. +48 184460272
www.drewniana.malopolska.pl
Vybavenie pre kultúrne objekty: Možnosť fotografovania
Pochádza z pol. 19. st.
Sú to budovy so širokou prednou stranou s dvorským charakterom a dva voľno stojace domy s vidieckym charakterom. Tie posledné majú zaujímavé brány so svojským rozmiestnením doštičiek na povrchu dverí alebo ozdobené panely. Zástavbu pri námestí tvoria murované meštiacke domy z konca 18. st., postavené po požiari mesta v roku 1795. K najkrajším patrí „Dom na Dołkach” zo 17. st., postavený z kameňa a pokrytý strechou obitou šindľami. Vzácnym dreveným objektom Starého Sącza je Szeklerská brána - dar Szeklerových zo Sedmohradska pre Jána Pavla II. pri príležitosti kanonizácie sv. Kingy.
Prehrať Prehrať