Späť

Rowerowym Szlakiem Kościuszkowskim przez Gminę Słomniki

Kościuszkovskou cyklotrasou obcou Słomniki

Kościuszkovskou cyklotrasou obcou Słomniki
Trasa chodníka tiahnuca sa v dĺžke 100 km odkazuje na pochod Tadeusza Kościuszka k Racławiciam
v roku 1794 a návrat po víťaznej bitke ku Krakovu. Zahŕňa satelitné obce severne od Krakova.
Na území obce Słomniki prebieha malebným územím Miechowskej vrchoviny vyznačujúcej sa rozľahlými vyvýšeninami a charakteristickými zníženinami, tzv. praúdoliami. Je vytýčená na cestách
s veľmi nízkou intenzitou prevádzky, medzi poľami a lesmi.
Z juhu trasa začína medzi lesmi v okolí Goszczy a Polanowic, ďalej beží tichými lesnými cestami cez Niedźwiedź, vedľa kostola sv. Vojtecha s pamiatkovo chránenou sochou Madony a vedľa zámku Wodzických obklopeného parkom so starými stromami, medzi ktorými sa nachádza niekoľko prírodných pamiatok. Cez námestie v Słomnikách, kde míňa kostol Božieho Tela z 19. storočia, červený chodník vedie do Prandocinu vedľa románskeho kostola z 12. storočia zasväteného sv. Jánovi Krstiteľovi a neďaleko mohýl januárových povstalcov, tzv. Mohyliek. Trasa opúšťa obec Słomniki
v Sosnówke, vedľa kaplnky tu na okraji hustého lesa táborili januároví povstalci.
Słomniki Turistický subregión: Krakowski
Prehrať Prehrať